Yüklenİyor...

Proje Arşİvİ

Sarı Konaklar Sİtesİ - P.30/315
Proje Bİlgİlerİ

Konum: İstanbul, Akatlar   Google Maps

Tarİh: 1993

İşveren: Emlak Konut & Mesa A.Ş.

İnşaat Alanı: 65.000 m2

Yerleşimin genel tasarımı, kentsel tasarım ölçeğinde bir mahalle ünitesinin mevcut imar koşulları ve yoğunluklarına rağmen çagdaş kentsel donatılara ve kullanım imkanlarına sahip olabileceğini kanıtlama savını taşıyor. Yapılan planlama ve çıkan sonuç Akatlar, Etiler-Ulus bölgesindeki mevcut apartman yerleşmelerinin otoparksız, yeşilden, spor ve oyun alanlarından, nitelikli dış mekanlardan yoksun dokusuna alternatif olarak mahalle birimi ölçeğinde bile, aynı alana aynı sayıda insanı yerleştirerek, oto yaya ulaşımının ayrıldığı, binalar arasında otomobillerin yerine yeşil alanların, çocuk bahçelerinin, spor alanlarının yeraldığı, dış mekanı ve çevre düzenleme öğeleri ile insana saygılı bir yerleşimin mevcut imar koşullarında da olabileceğini gösteriyor.
Yerleşimin genel ilkesi, çevredeki tanımsız, tesadüfi dokudan veya imar planındaki ızgara dokudan farklı olarak, belirgin, yönlendirici bir yay formu kurgusuyla kimliği olan bir kentsel mekan elde etmek olmuştur, Vaziyet planının yay şeklindeki yerleşim formu, organik yerleşimlerde binaların istenmeyecek biçimlerde sunulması nedeniyle oluşan görsel algılama ve yönlendirme bozukluklarını ortadan kaldırıyor. Yönlendirici, tanımlayıcı ve sakin bir çevre karakteri oluşturuyor. Görsel karmaşadan kurtulmuş belirgin, ama katı olmayan, akıcı ve aktif bir dış mekan elde ediliyor, Bu yerleşim formu yaya ve oto ulaşımında net bir strüktür kurulmasını sağlamakta, aynı zamanda da vadi içindeki vista imkanlarını genişletmektedir.

Metnİ Oku - PDF