Yükleniyor...
Varyant Karşıyaka, İzmİr
Arkİtera - Mİmarlık Yıllığı 2016

Highlife Tower, İzmİr

Avrupa'nın en yüksek bİnası

Beyaz Ofİs, İstanbul

Ulusal Çelİk Yapı Ödüllerİ 2016 - Proje Kategorİsİ

Varyant Tower Bornova, İzmİr

genİş görüş açıcı kazandıran altıgen form

Mimarlık Araştırma Merkezi, mimari tasarım, kentsel tasarım, çevre düzenleme, proje developman ve danışmanlık dallarında çalışmakta; konut yerleşmeleri, rezidanslar, ofis binaları, alışveriş merkezleri, oteller, turizm ve rekreasyon tesisleri, dini yapılar, kültür-sanat eğlence merkezleri ve spor kompleksleri projeleri yapmaktadır.


ADNAN KAZMAOĞLU, Y.MİMAR

30
Yıl
315
Proje
230
İşveren

Hİzmetler

Mekansal kurguyu esas alan, strüktürü tasarımın bütünleşik öğesi olarak gören, teknolojik gelişmelerin innovasyonunu kullanan, yeni yaşam ve kullanım biçimlerine cevap vermeye yönelik tasarımlar üretiyoruz.
Uluslararası yüksek kalite standartları hedeflerken, gerektiğinde yerel kültürel değer, birikim ve tasarımsal “öz” leri tasarım sürecine katan bir anlayışı sürdürüyoruz.
Kentlerin fiziki ve sosyal çevresinin tanımlamanın sadece kent planlama yoluyla değil, kentsel tasarım ve bütün bu yöntemlerin mimari tasarımla entegre olmasıyla kurgulanabileceği kanısındayız.
Yaptığımız bütün farklı ebatlı projelerde kentsel tasarım kriterleriyle çalışıp, projelerin kent bütünü içinde bir “yer” olmasını sağlıyoruz. En küçük binanın bile kentte bir “röper” niteliğinde algılanmasını hedefliyoruz.
Peyzaj tasarımı bizim için mimari projeyle, bina ve yerleşme ile bütünleşik bir tasarımdır. Mimari tasarımı süslemek için kullanılan bir destek öğe değildir. Dolayısıyla peyzaj tasarımcıları ile, projelerin avan proje safhasından itibaren birlikte çalışmayı tercih ediyoruz.
Peyzajın mimari tasarımla paralel dil kullanan yapısal peyzaj öğeler barındırması, endemik bitkilerle yapılması, sürdürülebilir nitelikler taşıması bizim için öncelikli kriterlerdir.
Kent planlama, kentsel tasarım ve mimari alt yapı ve donanımımız, sağlam irdeleme temellerine dayanarak proje geliştirme kapsamında; kente, yatırımcıya, kullanıcıya yarar sağlayan öneriler, yönlendirmeler yapıyoruz.
Proje tasarım safhasından, yapı, ince yapı, malzeme seçimi, yapı organizasyonu, yapı uygulamacıları seçimi, inşaat tekniklerine ve bina işletmesine kadar sistematik, hedefe yönelik danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Güncel Projeler

Güncel projelerimizden bir seçki | Adnan Kazmaoğlu Mimarlık Araştırma Merkezi .


Güncel Haberler Etkİnlİkler/Yayınlar

Varyant Karşıyaka
Raf Ürün Dergİsİ | Temmuz 2017
“Blokların bir duvar oluşturmaması”, “kademelemede arazi yapısına uyum”, “farklı yükseklikte bloklar yaparak hareketli bir kompozisyon sağlamak”.
Varyant Karşıyaka
Arkİtera - Mİmarlık Yıllığı 2016 | Nisan 2017
2016 yılında inşaatı tamamlanan 49 adet projenin seçildiği Türkiye Mimarlık Yıllığı'nda Varyant Karşıyaka projemiz yıllığa girmeye uygun bulundu. Yıllığa giren projeler 25 Nisan'da Studio-X Istanbul'da açılan sergide sergilendi.
Spam mail gönderimi yapılmamaktadır.
 Ara