Loading...

Project Archive

Capitol Mall - P.22/315
Project Details

Location: İstanbul, Altunizade   Google Maps

Date: 1990

Client: Mesa A.Ş.-Tursoy A.Ş.

Total Area: 58.000 m2

Binanın tasarımında iki temel prensip öncelik taşıdı:

1. Çevresiyle bütünleşmiş ve çevreye katkısı olan kentsel bir landmark oluşturmak,

2. Sosyal aktivite merkezi de olabilecek, canlı bir alışveriş odağı yaratmak, geleneksel kapalı çarşının “kentsel merkez” niteliğini çağdaş anlamda yakalamak.
Kentin içinde yer alması dolayısıyla, klasik “malI” yaklaşımının ambar cepheli binaları yerine, çevresiyle diyalog kuran ve kentsel dış mekana katkıda bulunan bir kütle anlayışıyla, fonksiyonundan kaynaklanan büyük bir kütlesi olan bina, kademeli kitle hareketleri ve bölümlenmiş cephe hatlarıyla, çevresine ölçeklendirilerek yerleştirilmiştir. Dış cephede koyu kiremit rengi seçilmesi de binanın “mass” tesirini azaltmak amacını taşımaktadır.

Read More - PDF